7.3.7. Měrné emise oxidu siřičitého (SO2) (g/obyvatel)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Individuální automobilová doprava 154 179 171 188 192 191
Silniční veřejná osobní doprava 18 16 25 23 27 31
Silniční nákladní doprava 79 113 98 103 107 122
Autobusy MHD 13 15 16 15 16 17
Železniční doprava - motorová trakce 23 21 22 19 17 19
Vodní doprava 3 2 2 2 2 2
Letecká doprava 34 46 49 60 61 53
Doprava celkem 324 392 383 410 422 435


Zdroj : CDV
 
 
Zpět    Na hlavní stránku