7.3.9. Měrné emise olova (Pb) (g/obyvatel)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Individuální automobilová doprava 12,8 10,9 9,5 9,3 5,6 0,8
Silniční nákladní doprava 1,3 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2
Letecká doprava 1,3 1,3 0,9 1,0 0,7 0,1
Doprava celkem 15,4 12,8 11,0 10,5 6,5 1,2


Zdroj : CDV
 
 
Zpět    Na hlavní stránku