8.12. Vývoj emisí z IAD v závisloti na přepravních výkonech (v mil. oskm)

Graf

Zpět    Na hlavní stránku