8.13. Vývoj emisí z veřejné autobusové dopravy v závislosti na přepravních výkonech (v mil. oskm)

Graf

Zpět    Na hlavní stránku