Ročenka dopravy 2016

zpět zpět | Ročenka dopravy 2016 - přejít na obsah obsah

2.2.4. Investiční výdaje do dopravní infrastruktury ze SFDI (mil. Kč)

  2010 2012 2013 2014 2015 2016
Druh infrastruktury
Železniční 14 054,0 9 533,6 8 717,7 12 787,3 31 784,5 18 423,7
Silniční 40 495,4 20 487,6 16 539,2 11 818,7 19 926,0 20 293,9
Vnitrozemské vodní cesty 1 462,1 433,0 186,1 263,1 412,5 264,2
Celkem 56 011,5 30 454,2 25 443,0 24 869,1 52 123,0 38 981,8

1) Vedle uvedených výdajů byly z rozpočtu SFDI čerpány investiční výdaje na výstavbu cyklistických stezek, a to konkrétně v roce 2010 179 067 tis. Kč, v roce 2012 169 565 tis. Kč, v roce 2013 93 664 tis. Kč, v roce 2014 73 609 tis. Kč, v roce 2015 141 458 tis. Kč a v roce 2016 97 216 tis. Kč.
2) Údaje představují skutečně čerpané finanční prostředky z rozpočtu SFDI, včetně předfinancování výdajů, které mají být hrazeny z příslušných fondů EU

Zdroj: SFDI