Ročenka dopravy 2016

zpět zpět | Ročenka dopravy 2016 - přejít na obsah obsah 

Obsah

2. Ekonomické ukazatele vývoje národního hospodářství a dopravního sektoru

 1. 2.1.
  Vývoj národního hospodářství ČR
 2. 2.1.1.
  Plnění státního rozpočtu ČR
 3. 2.1.2.
  Vybrané ukazatele ekonomiky ČR
 4. 2.1.3.
  Odvětvová struktura HDP
 5. 2.1.4.
  Indexy životních nákladů domácností
 6. 2.1.5.
  Počty jednotek v registru ekonomických subjektů ČSÚ
 7. 2.1.5.1.
  Počty jednotek v registru ekonomických subjektů ČSÚ celkem
 8. 2.1.5.2.
  Počty jednotek v odvětví doprava, skladování, pošta a telekomunikace v registru ekonomických subjektů ČSÚ podle druhu
 9. 2.1.6.
  Počty zaměstnanců a průměrné měsíční mzdy v jednotlivých odvětvích
 10. 2.1.6.1.
  Průměrný evidenční počet zaměstnanců
 11. 2.1.6.2.
  Průměrné hrubé měsíční mzdy na fyzické osoby
 12. 2.1.7.
  Zahraniční obchod v národním pojetí
 13. 2.2.
  Souhrnné ukazatele ekonomiky dopravního sektoru
 14. 2.2.1.
  Tvorba hrubé přidané hodnoty v odvětví dopravy
 15. 2.2.2.
  Celkové investiční výdaje do dopravní infrastruktury
 16. 2.2.3.
  Celkové výdaje na opravy a údržbu dopravní infrastruktury
 17. 2.2.4.
  Investiční výdaje do dopravní infrastruktury ze SFDI
 18. 2.2.5.
  Dotace do pravidelné veřejné přepravy osob
 19. 2.2.6.
  Hrubá peněžní vydání na dopravu - průměry na hlavu za rok
 20. 2.2.7.
  Průměrné ceny pohonných hmot
 21. 2.3.
  Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v dopravě (CZ-NACE 49-52)
 22. 2.3.1.
  Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v pozemní a potrubní dopravě (CZ-NACE 49)
 23. 2.3.1.1.
  Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v železniční osobní meziměstské a nákladní dopravě (CZ-NACE 49.1 + 49.2)
 24. 2.3.1.2.
  Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v ostatní pozemní osobní dopravě (CZ-NACE 49.3)
 25. 2.3.1.3.
  Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v silniční nákladní dopravě a stěhovacích službách (CZ-NACE 49.4)
 26. 2.3.2.
  Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob ve vodní dopravě (CZ-NACE 50)
 27. 2.3.3.
  Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v letecké dopravě(CZ-NACE 51)
 28. 2.4.
  Srovnání základních ukazatelů mezi regiony ČR
 29. 2.4.1.
  Rozloha regionů ČR
 30. 2.4.2.
  Počet obcí v regionech ČR
 31. 2.4.3.
  Počet částí obcí v regionech ČR
 32. 2.4.4.
  Počet obyvatel podle regionů ČR
 33. 2.4.5.
  Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v regionech ČR
 34. 2.4.6.
  Obecná míra nezaměstnanosti v regionech ČR
 35. 2.4.7.
  Hrubý domácí produkt v regionech ČR
 36. 2.4.8.
  Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v regionech ČR
 37. 2.5.
  Srovnání základních ukazatelů s vybranými evropskými zeměmi
 38. 2.5.1.
  Hustota obyvatelstva
 39. 2.5.2.
  HDP na jednoho obyvatele