Ročenka dopravy 2020

zpět zpět | Ročenka dopravy 2020 - přejít na obsah obsah

7.2.1. Emise oxidu uhličitého (CO2) za jednotlivé druhy dopravy (tis. t)

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Doprava celkem 19 057 19 869 20 501 20 839 21 117 19 416
Individuální automobilová doprava 10 560 11 179 11 420 11 819 12 223 12 089
Silniční veřejná osobní doprava včetně autobusů MHD 1 016 995 1 092 681 601 525
Silniční nákladní doprava 6 245 6 395 6 569 6 768 6 693 6 165
Motocykly 58 49 44 37 46 44
Železniční doprava - motorová trakce 271 275 281 276 262 224
Vodní doprava 10 13 13 10 16 13
Letecká doprava 898 965 1 083 1 248 1 275 356

Zdroj: MD