Ročenka dopravy 2020

zpět zpět | Ročenka dopravy 2020 - přejít na obsah obsah 

Obsah

7. Vliv dopravy na životní prostředí

 1. 7.1.
  Spotřeba energie v dopravě (NACE 49 - 51 bez 49.5, 50.1 a 50.2 ) celkem
 2. 7.1.1.
  Spotřeba energie v železniční dopravě (NACE 49.1 a 49.2)
 3. 7.1.2.
  Spotřeba energie v silniční dopravě (NACE 49.3 a 49.4)
 4. 7.1.3.
  Spotřeba energie ve vnitrozemské vodní dopravě (NACE 50.3 a 50.4)
 5. 7.1.4.
  Spotřeba energie v letecké dopravě (NACE 51)
 6. 7.1.5.
  Spotřeba pohonných hmot v dopravě
 7. 7.2.
  Celkové emise z dopravy
 8. 7.2.1.
  Emise oxidu uhličitého (CO2) za jednotlivé druhy dopravy
 9. 7.2.2.
  Emise oxidu uhelnatého (CO) za jednotlivé druhy dopravy
 10. 7.2.3.
  Emise NOx za jednotlivé druhy dopravy
 11. 7.2.4.
  Emise oxidu dusného (N2O) za jednotlivé druhy dopravy
 12. 7.2.5.
  Emise těkavých organických látek za jednotlivé druhy dopravy
 13. 7.2.6.
  Emise methanu (CH4) za jednotlivé druhy dopravy
 14. 7.2.7.
  Emise oxidu siřičitého (SO2) za jednotlivé druhy dopravy
 15. 7.2.8.
  Emise pevných částic za jednotlivé druhy dopravy
 16. 7.2.9.
  Emise olova (Pb) za jednotlivé druhy dopravy