Ročenka dopravy 2020

zpět zpět | Ročenka dopravy 2020 - přejít na obsah obsah 

Obsah

5. Přeprava

 1. 5.1.
  Osobní doprava
 2. 5.1.1.
  Mezioborové srovnání přepravních výkonů osobní dopravy
 3. 5.1.2.
  Přeprava cestujících po železnici
 4. 5.1.3.
  Dopravní obsluha po železnici
 5. 5.1.4.
  Autobusová doprava
 6. 5.1.5.
  Dopravní obsluha veřejnou autobusovou dopravou
 7. 5.1.6.
  Přeprava cestujících městskou hromadnou dopravou
 8. 5.1.7.
  Letecká osobní doprava
 9. 5.1.7.1.
  Obchodní letecká přeprava cestujících
 10. 5.1.7.2.
  Výkony letišť v osobní letecké dopravě
 11. 5.2.
  Nákladní doprava
 12. 5.2.1.1.
  Mezioborové srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy
 13. 5.2.1.2.
  Přeprava věcí podle druhu přepravy (pouze železniční, silniční a vnitrozemská vodní doprava)
 14. 5.2.2.
  Železniční nákladní doprava
 15. 5.2.2.1.
  Přeprava věcí po železnici
 16. 5.2.2.2.
  Vnitrostátní přeprava věcí po železnici
 17. 5.2.3.
  Silniční nákladní doprava
 18. 5.2.3.1.
  Přeprava věcí po silnici
 19. 5.2.3.2.
  Vnitrostátní nákladní silniční doprava
 20. 5.2.4.
  Vnitrozemská vodní nákladní doprava
 21. 5.2.4.1.
  Přeprava věcí po vnitrozemských vodních cestách
 22. 5.2.4.2.
  Vnitrostátní nákladní doprava po vnitrozemských vodních cestách
 23. 5.2.5.
  Letecká nákladní doprava
 24. 5.2.5.1.
  Obchodní letecká přeprava nákladu a pošty
 25. 5.2.5.2.
  Výkony letišť v letecké obchodní nákladní dopravě
 26. 5.2.6.
  Přeprava ropy na území ČR
 27. 5.2.7.
  Kombinovaná doprava
 28. 5.2.7.1.
  Přeprava velkých kontejnerů po železnici
 29. 5.2.7.2.
  Přeprava výměnných nástaveb po železnici
 30. 5.2.7.3.
  Nedoprovázená přeprava silničních návěsů a přívěsů po železnici
 31. 5.2.8.
  Vnitrostátní přeprava věcí v České republice podle komodit klasifikace NST 2007
 32. 5.2.8.1.
  Vnitrostátní přeprava věcí v České republice podle jednotlivých komodit v tunách celkem
 33. 5.2.8.2.
  Vnitrostátní přeprava věcí v České republice podle jednotlivých komodit v tkm celkem
 34. 5.2.8.3.
  Vnitrostátní přeprava věcí po železnici v České republice podle jednotlivých komodit v tunách
 35. 5.2.8.4.
  Vnitrostátní přeprava věcí po železnici v České republice podle jednotlivých komodit v tkm
 36. 5.2.8.5.
  Vnitrostátní přeprava věcí po silnici v České republice podle jednotlivých komodit v tunách
 37. 5.2.8.6.
  Vnitrostátní přeprava věcí po silnici v České republice podle jednotlivých komodit v tkm
 38. 5.2.8.7.
  Vnitrostátní přeprava věcí po vodních cestách v České republice podle jednotlivých komodit v tunách
 39. 5.2.8.8.
  Vnitrostátní přeprava věcí po vodních cestách v České republice podle jednotlivých komodit v tkm
 40. 5.2.9.
  Vývoz věcí z České republiky podle jednotlivých komodit klasifikace NST 2007
 41. 5.2.9.1.
  Vývoz věcí z České republiky podle jednotlivých komodit v tunách celkem
 42. 5.2.9.2.
  Vývoz věcí z České republiky podle jednotlivých komodit v tkm celkem
 43. 5.2.9.3.
  Vývoz věcí po železnici z České republiky podle jednotlivých komodit v tunách
 44. 5.2.9.4.
  Vývoz věcí po železnici z České republiky podle jednotlivých komodit v tkm
 45. 5.2.9.5.
  Vývoz věcí po silnici z České republiky podle jednotlivých komodit v tunách
 46. 5.2.9.6.
  Vývoz věcí po silnici z České republiky podle jednotlivých komodit v tkm
 47. 5.2.9.7.
  Vývoz věcí po vodních cestách z České republiky podle jednotlivých komodit v tunách
 48. 5.2.9.8.
  Vývoz věcí po vodních cestách z České republiky podle jednotlivých komodit v tkm
 49. 5.2.10.
  Dovoz věcí do České republiky podle jednotlivých komodit klasifikace NST 2007
 50. 5.2.10.1.
  Dovoz věcí do České republiky podle jednotlivých komodit v tunách celkem
 51. 5.2.10.2.
  Dovoz věcí do České republiky podle jednotlivých komodit v tkm celkem
 52. 5.2.10.3.
  Dovoz věcí po železnici do České republiky podle jednotlivých komodit v tunách
 53. 5.2.10.4.
  Dovoz věcí po železnici do České republiky podle jednotlivých komodit v tkm
 54. 5.2.10.5.
  Dovoz věcí po silnici do České republiky podle jednotlivých komodit v tunách
 55. 5.2.10.6.
  Dovoz věcí po silnici do České republiky podle jednotlivých komodit v tkm
 56. 5.2.10.7.
  Dovoz věcí po vodních cestách do České republiky podle jednotlivých komodit v tunách
 57. 5.2.10.8.
  Dovoz věcí po vodních cestách do České republiky podle jednotlivých komodit v tkm
 58. 5.2.11.
  Přepravní proudy věcí při vývozu z České republiky
 59. 5.2.11.1.
  Přepravní proudy věcí při vývozu z České republiky celkem
 60. 5.2.11.2.
  Přepravní proudy věcí při vývozu z České republiky po železnici
 61. 5.2.11.3.
  Přepravní proudy věcí při vývozu z České republiky po silnici
 62. 5.2.11.4.
  Přepravní proudy věcí při vývozu z České republiky po vodních cestách
 63. 5.2.12.
  Přepravní proudy věcí při dovozu do České republiky
 64. 5.2.12.1.
  Přepravní proudy věcí při dovozu do České republiky celkem
 65. 5.2.12.2.
  Přepravní proudy věcí při dovozu do České republiky po železnici
 66. 5.2.12.3.
  Přepravní proudy věcí při dovozu do České republiky po silnici
 67. 5.2.12.4.
  Přepravní proudy věcí při dovozu z České republiky po vodních cestách
 68. 5.3.
  Srovnání základních ukazatelů mezi regiony ČR
 69. 5.3.1.
  Region Hlavní město Praha
 70. 5.3.2.
  Středočeský kraj
 71. 5.3.3.
  Jihočeský kraj
 72. 5.3.4.
  Plzeňský kraj
 73. 5.3.5.
  Karlovarský kraj
 74. 5.3.6.
  Ústecký kraj
 75. 5.3.7.
  Liberecký kraj
 76. 5.3.8.
  Královéhradecký kraj
 77. 5.3.9.
  Pardubický kraj
 78. 5.3.10.
  Kraj Vysočina
 79. 5.3.11.
  Jihomoravský kraj
 80. 5.3.12.
  Olomoucký kraj
 81. 5.3.13.
  Zlínský kraj
 82. 5.3.14.
  Moravskoslezský kraj
 83. 5.4.
  Srovnání základních ukazatelů s vybranými evropskými zeměmi
 84. 5.4.1.
  Přeprava cestujících po železnici
 85. 5.4.2.
  Individuální automobilová přeprava osob vozidly registrovanými v zemi
 86. 5.4.3.
  Veřejná autobusová doprava – autobusy registrovanými v zemi
 87. 5.4.4.
  Počty odbavených cestujících na významných letištích jednotlivých zemí v osobní letecké dopravě
 88. 5.4.5.
  Přeprava věcí po železnici
 89. 5.4.6.
  Přeprava věcí po silnici vozidly registrovanými v zemi
 90. 5.4.7.
  Přeprava věcí po vnitrozemských vodních cestách