Dopravní statistika                                            česky english

Legislativa ES v oblasti dopravní statistiky


Formuláře statistických výkazů Ministerstva dopravy (schválené formuláře výkazů)


Elektronický sběr formulářů statistických výkazů Ministerstva dopravy


Čtvrtletní přehledy základních ukazatelů


Čtvrtletní mezinárodní přehledy – členské státy EU


Ročenky dopravy ČR


Přepravní proudy věcí


Přeprava věcí na území ČR