Ročenka dopravy 2009

 

Obsah

 1.  
  Seznam použitých zkratek
 2.  
  Vývoj dopravního sektoru v roce 2009
 1. 1.
  Organizace odvětví dopravy v zakladatelské a zřizovatelské působnosti
  Ministerstva dopravy k 31.12.2009
 2. 2.
  Ekonomické ukazatele vývoje národního hospodářství a dopravního sektoru
 3. 3.
  Dopravní infrastruktura
 4. 4.
  Dopravní park
 5. 5.
  Přeprava
 6. 6.
  Nehody v dopravě
 7. 7.
  Vliv dopravy na životní prostředí
 8. 8.
  Grafy
 9. 9.
  Mapy