Resortní statistické výkazy schválené pro rok 2022
Českým statistickým úřadem pro Ministerstvo dopravy

Železniční doprava

Dop (MD) 1-12 Měsíční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě
Dop (MD) 6-01 Roční výkaz o veřejné drážní osobní dopravě
Dop (MD) 1-01 Roční výkaz o drážní dopravě
Dop (MD) 2-01 Roční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě
Dop (MD) 3-01 Roční výkaz o železniční dopravní cestě
Dop (MD) 7-01 Roční výkaz o přepravě jednotek kombinované dopravy po železnici

Autobusová doprava

Dop (MD) 2-04 Čtvrtletní výkaz o činnosti dopravců autobusové dopravy
Dop (MD) 3-04 Čtvrtletní výkaz o autobusové dopravě

Městská hromadná doprava

Dop (MD) 4-04 Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě

Vnitrozemská vodní doprava

Dop (MD) 1-04 Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
Dop (MD) 5-04 Čtvrtletní výkaz o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech
Dop (MD) 4-01 Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě

Letecká doprava

Dop (MD) 7-12 Měsíční výkaz o letecké dopravě - výkony letišť, OD matice

Silniční nákladní doprava

Dop (MD) 2-99 Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě

 
 

zpět zpět